22-23.04.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 22-23.04.2022, po raz trzeci w tym roku, odbyło się szkolenie personelu medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) realizowane w ramach Projektu “Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”. Tematem szkolenia było postępowanie z pacjentem skażonym biologicznie i podejrzanym o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. Szkolenie realizowane było w formie warsztatów obejmujących procedury ratownictwa przedszpitalnego, dekontaminacji medycznej i postępowania w izolatorze CBRNE poziomu BSL-3. Jednym z najistotniejszych elementów dwudniowych zmagań było zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w izolatorze CBRNE i przećwiczenie procedur przyjęcia pacjenta, dekontaminacji, pobrania próbek biologicznych, detekcji i identyfikacji materiału biologicznego, a następnie triage’u biologicznego i wstępnego leczenia. Specjalna konstrukcja ćwiczebnego izolatora CBRNE, będącego na wyposażeniu Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM, pozwala na wierną symulację zdarzenia CBRNE. 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast