25.08.2021r. Rozpoczęcie naboru do zespołu Air -Zero-G.

We wrześniu rozpoczynamy starania o przyjęcie zespołu Air Zero-G do programu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Fly Your Thesis! Program stwarza możliwość prowadzenia badań przez studentów w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Zadaniem zespołu Air-Zero-G będzie zbadanie możliwości wykorzystania Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach mikrograwitacji. Zapraszamy do pracy z Zespole studentów zainteresowanych problematyką medycyny kosmicznej.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast