25-26.02.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 25-26.02.2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna” przeznaczone dla personelu medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego. Uczestnicy z całej Polski – ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze oraz lekarze, świadomi zagrożeń CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych) w dzisiejszej rzeczywistości, licznie zgłosili się do udziału w Projekcie “Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE- koordynacja i standaryzacja” finansowanym w ramach Funduszy Norweskich. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, będący partnerem Projektu jest jedyną jednostką oferującą taką tematykę bezpłatnych szkoleń dla pracowników systemu PRM. Celem przeprowadzonych warsztatów było doskonalenie umiejętności postępowania z pacjentem skażonym biologicznie i podejrzanym o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną, powstałą w wyniku przeprowadzonego ataku bioterrorystycznego. Podczas zajęć przećwiczono procedury bezpiecznego podebrania pacjenta z miejsca zdarzenia przez Zespół Ratownictwa Medycznego, dekontaminacji medycznej i wstępnego postępowania w izolatorze CBRNE poziomu BSL-3. Były to dwa dni bardzo intensywnych zajęć, wymagających od uczestników nie tylko specjalistycznej wiedzy medycznej, ale też sprawności i wytrzymałości fizycznej. Kolejne szkolenie już za miesiąc. W cyklu szkoleń przewidujemy również szkolenia o tematyce zagrożeń chemicznych i radiacyjnych.

 

Zespół CBRNEmedycyna


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast