Kongres Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kongres Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

Kraków, 15-17 września 2022 roku

 

Warsztaty specjalistyczne

„Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego w warunkach izolatora CBRNE”

 

Data: 15.09.2022r.    godz. 9.00 – 13.00     Liczba uczestników: max. 10 osób

Miejsce: Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, ul. Św. Łazarza 16, Kraków

 

Opis warsztatu

Zdarzenia CBRNE wymagają właściwego przygotowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia ze strony użytych materiałów niebezpiecznych pochodzenia biologicznego, chemicznego, radiacyjnego i nuklearnego. Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu i poddanemu izolacji pacjentowi stanowi podstawę wszelkich podejmowanych działań medycznych. Umiejętność pracy w środkach ochrony indywidualnej w izolatorium CBRNE, jest obecnie niezbędnym elementem działań medyków, stojących na pierwszej linii walki z zagrożeniami CBRNE.

Celem warsztatów specjalistycznych „Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego w warunkach izolatora CBRNE”, jest zapoznanie specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z zagrożeniami ze strony materiałów niebezpiecznych oraz możliwościami ochrony personelu medycznego przed skutkami ich działania.

 

Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach.

Zespół CBRNEmedycyna

 

Program warsztatu:

  • 09.00                 Wprowadzenie.
  • 09.15 – 9.30     Przedstawienie projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” realizowanego ze środków Funduszy Norweskich.
  • 09.30 – 10.00  Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla personelu medycznego.
  • 10.00 – 10.30   Izolator CBRNE – możliwości wykorzystania w opiece nad pacjentem.
  • 10.30 – 11.00   Przerwa.
  • 11.00 – 13.00   Symulacja zdarzenia CBRNE.
  • 13.00                 Zakończenie warsztatów.

 

Zapisz się na warsztaty CBRNE: kliknij