Kursy Doskonalące

  • STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W PRAKTYCE LEKARSKIEJ

Termin: 11-12.02.2019

 

  • DZIECKO W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I MEDYCYNIE RATUNKOWEJ

Termin: 8-9.03.2019

 

  • CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE W PRAKTYCE RATOWNICZEJ

Termin: 8-9.03.2019

31-01.05.2019

06-07.12.2019

 

  • SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY W ZDARZENIU MASOWYM

Termin: 8-9.11.2019

25-26.10.2019

 

  • STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII W PRAKTYCE PRACOWNIKÓW SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Termin: 15-16.11.2019

 

  • DZIAŁANIA RATOWNICZE W ZAGROŻENIACH CBRNiE

Termin: 22-23.11.2019

07-08.06.2019

15-16.11.2019

 

  • WYPADKI MASOWE I KATASTROFY W PRAKTYCE PRZEDSZPITALNEJ

Termin: 12-13.04.2019

27-28.09.2019