Choroby szczególnie niebezpieczne w praktyce ratowniczej

TERMIN:   2-3.03.2018    zapisy do 5.02.2018    REJESTRACJA

 

Koszt kursu – 980zł

 

Podczas szkolenia prezentowany jest autorski projekt prowadzenia działań ratunkowych w zagrożeniu wystąpieniem choroby szczególnie niebezpiecznej. Omawiane są zasady użycia indywidualnych środków ochrony przez ratowników, triage’u, transportu w kabinie izolacyjno-transportowej, dekontaminacji ratowników i sprzętu. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Podstawowe definicje i pojęcia. Współczesne zagrożenia  ze strony materiałów biologicznych. Charakterystyka chorób szczególnie niebezpiecznych. Cele i priorytety działań ratowniczych. 

seminarium

Triage biologiczny. Procedury zalecane przez WHO i GIS.

seminarium

Taktyka ratownicza w obliczu zagrożenia ze strony materiałów niebezpiecznych pochodzenia biologicznego. Zasady postępowania.

seminarium

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Zabezpieczenie ratowników – demonstracja i omówienie zasad i sposobu wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

seminarium

Komora transportowa – demonstracja sprzętu i omówienie zasad ewakuacji i transportu pacjenta do placówki specjalistycznej. Brudny transport –„Dirty transport”

seminarium

Dekontaminacja pacjentów, sprzętu i środowiska w którym przebywał pacjent.

seminarium

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Zabezpieczenie ratowników – nauka praktycznego wykorzystania środków ochrony osobistej i ochrony dróg oddechowych.

seminarium

Symulowane zdarzenie – zajęcia interaktywne

ćwiczenie

Pobieranie próbek i zabezpieczenie materiału niebezpiecznego do transportu.

ćwiczenie

Debriefing

ćwiczenie

 


Powrót