Dziecko w ratownictwie medycznym

TERMIN:    15-16.09.2017       zapisy do 01.09.2017    REJESTRACJA

8-9.12.2017           zapisy do 15.11.2017    REJESTRACJA

9-10.03.2018         zapisy do 19.02.2018    REJESTRACJA

15-16.06.2018      zapisy do 30.04.2018     REJESTRACJA

 

Koszt kursu – 750zł

 

Nowatorskie w formie i treści szkolenie podejmujące problematykę organizacji i prowadzenia działań ratunkowych u dzieci – ofiar wypadków i katastrof. Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia, pozwalające na szerokie spojrzenie na specyfikę udzielania pomocy dziecku. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności i pozoracji.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Najczęstsze problemy pediatryczne w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej. Specyfika małego pacjenta, patomechanizmy, epidemiologia.

Wykład

Dziecko w stanie zagrożenia życia – rozpoznawanie, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych.

Wykład

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka, niemowlęcia.

Ćwiczenie

Zaburzenia funkcji CSN, najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze i leczenie. (Pediatric Glasgow Coma Scale)

Wykład + ćwiczenia

Niewydolność oddechowa. Najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze, leczenie. (Zabezpieczenie drożności d.o., wentylacja, tlenoterapia)

Wykład + ćwiczenia

Niewydolność układu krążenia. Najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze, leczenie. (Zaburzenia rytmu serca u pacjentów pediatrycznych. Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja)

Wykład + ćwiczenia

Leki w pediatrii. Dostępy donaczyniowe, doszpikowe. Płynoterapia. Opieka poresuscytacyjna.

Wykład + ćwiczenia

Najczęstsze urazy u dzieci. Patomechanizm, specyfika, konsekwencje. Wstępna ocena (triage), badanie urazowe, zabezpieczenie dziecka po urazie. Transport dziecka po urazie

Seminarium

Postępowanie z pacjentem pediatrycznym po urazie. Wstępna ocena, komunikacja z dzieckiem i rodzicami, wstępne zabezpieczenie, leczenie, transport.

Ćwiczenie

Psychologia, problemy etyczne postępowania z pacjentem pediatrycznym. Odpowiedzialność prawna. Trudne decyzje w postępowaniu z pacjentem pediatrycznym.

Seminarium

Praca zespołowa z dzieckiem, role członków zespołu, współpraca z rodzicami. Przekazywanie informacji o pacjencie pediatrycznym (SOR, inny zespół, rodzice) 

Ćwiczenie

Debriefing po postępowaniu z pacjentem pediatrycznym

Ćwiczenie


Powrót