Szpitalny oddział ratunkowy w zdarzeniu masowym

TERMIN:      17-18.11.2017     zapisy do 30.10.2017   REJESTRACJA

  26-27.01.2018    zapisy do 05.01.2018   REJESTRACJA     

 

Koszt kursu – 890zł

 

Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane z zarządzaniem oddziałem i szpitalem w sytuacji masowego napływu poszkodowanych z wypadku oraz specyfiki działań związanych z wystąpieniem zagrożenia wewnątrzszpitalnego. Szkolenie realizowane jest w formie seminarium, gier decyzyjnych oraz warsztatów. Wersja rozszerzona zawiera dodatkowo symulację wypadku masowego w warunkach rzeczywistych SOR.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Rola i zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zdarzeniu masowym. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

seminarium

Podstawy zarządzania oddziałem ratunkowym przy masowym napływie poszkodowanych.

seminarium

Triage /segregacja medyczna/ dorosłych i dzieci w codziennej praktyce i zdarzeniach masowych

seminarium

Planowanie operacyjne i plan reagowania kryzysowego oddziału ratunkowego i szpitala

seminarium

Zarządzanie personelem medycznym i budowanie systemu zarządzania w sytuacji kryzysowej

seminarium

Współpraca z centrum dyspozytorskim, miejscem zdarzenia i innymi szpitalami.

seminarium

Przygotowanie szpitala na przyjęcie ofiar zdarzenia masowego. Rola szpitala koordynującego.

seminarium

Technologie informatyczne i teleiformatyczne –Systemy Wspomagania Dowodzenia

seminarium

Działanie SOR w sytuacji szczególnych zagrożeń

seminarium

Triage w zdarzeniach masowych

ćwiczenie

Uruchamianie planu reagowania kryzysowego SOR i szpitala – gra decyzyjna

ćwiczenie

Organizacja działań ratunkowych w SOR – zajęcia „sand table drill”

ćwiczenie

Organizacja działań w sytuacjach szczególnych zajęcia „sand table drill”

ćwiczenie

Debriefing

ćwiczenie


Powrót