Wypadki masowe i katastrofy w praktyce przedszpitalnej

TERMIN:     27-28.10.2017   zapisy do 30.09.2017    REJESTRACJA

 

Koszt kursu – 650 zł

 

Szkolenie kierowane przede wszystkim do personelu medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i ratowników KSRG. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników dyspozytorni medycznych, zarządzania kryzysowego, policji i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Współcześnie występujące zagrożenia o charakterze mnogim/masowym. Specyfika zdarzeń masowych i katastrof. Priorytety w udzielaniu pomocy poszkodowanym.

Seminarium

Podstawy zarządzania.  Systemy Wspomagania Dowodzenia /SWD/. Teleinformatyka i telemedycyna wykorzystywane w ratownictwie medycznym. Mobilna technika komputerowa .

Seminarium

Triage wstępny  dorosłych i dzieci.

Seminarium

Triage właściwy dorosłych i dzieci

Seminarium

Budowanie sytemu zarządzania ratownictwem medycznym w zdarzeniu mnogim/masowym.

Seminarium

Organizacja działań ratunkowych na miejscu wypadku masowego.

Seminarium

Rola i zadania Centrum dyspozytorskiego  w zdarzeniu masowym i katastrofie.

Seminarium

Przygotowanie szpitala na przyjęcie ofiar zdarzenia masowego. Rola szpitala koordynującego.

Seminarium

Organizacja działań ratunkowych w warunkach przedszpitalnych – zajęcia interaktywne /”Sand table drill”/

Ćwiczenie

Organizacja działań ratunkowych w warunkach oddziału ratunkowego  – zajęcia interaktywne /”Sand table drill”/

Ćwiczenie

Budowanie systemu zarzadzania – zajęcia interaktywne /”Sand table drill”/

Ćwiczenie

Triage wstępny i re-triage 

Ćwiczenie

Podejmowanie decyzji i alokacja poszkodowanych w szpitalach

Ćwiczenie

Debriefing

Ćwiczenie


Powrót