Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Katastrof

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Katastrof, funkcjonujące przy Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii skupia studentów zainteresowanych problematyką medycyny stanów nagłych i ratownictwa medycznego. Zadaniem koła jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności udzielania pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia znajdujących się w warunkach ekstremalnych.  Łączymy doświadczenia medycyny wojskowej, wysokogórskiej, podwodnej, polarnej i pustynnej z doświadczeniami z obszaru logistyki i zarządzania działaniami ratunkowymi w sytuacjach ekstremalnych.  

W ramach SKN działa szczególny zespół studencki Air Zero-G Medical Team, który skupia studentów zainteresowanych problematyką ratownictwa i medycyny kosmicznej. Air Zero-G Medical Team związany jest z programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Fly Your Thesis. Program stwarza możliwość prowadzenia badań przez studentów w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Zadaniem zespołu jest prowadzenie badań nad możliwością optymalizacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach mikrograwitacji przy wykorzystaniu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM).  

Przewodniczący SKN 
Wojciech Pudło  
w.pudło@student.uj.edu.pl 

Opiekun koła 
dr Arkadiusz Trzos 
arkadiusz.trzos@uj.edu.pl