kalendarz szkoleń kopia

 

Kalendarz szkoleń specjalistycznych

Realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”

w latach 2021-2024

Część I

Nr

Termin

Temat szkolenia

Miejsce

Uwagi

1

20-21.11.2021r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

2

04-05.12.2021r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

3

26-27.02.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

4

26-27.03.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

5

05.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

6

06.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

7

09.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym chemicznie i zatrutym BST/TSP

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

8

10.2022r.

Postępowania ratownicze z pacjentem skażonym promieniotwórczo i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

9

11.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

10.

03.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym chemicznie i zatrutym BST/TSP

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

11.

04.2023r.

Postępowania ratownicze z pacjentem skażonym promieniotwórczo i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

12.

05.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

13.

06.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym chemicznie i zatrutym BST/TSP

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

14.

09.2023

Postępowania ratownicze z pacjentem skażonym promieniotwórczo i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

15.

10.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

16.

11.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym chemicznie i zatrutym BST/TSP

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich