Akademia CBRNE medycyny

 

 

Witamy na stronie Akademii CBRNE medycyny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń stacjonarnych i e-learningowych.

 

Warsztaty specjalistyczne CBRNEmedycyna

l.p.    Nazwa warsztatu

Miejsce szkolenia

Zamów szkolenie*
1.    Postępowanie z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym Kraków medycyna.katastrof@uj.edu.pl
2.    Postępowanie z pacjentem skażonym chemicznie i zatrutym Kraków medycyna.katastrof@uj.edu.pl
3.    Postępowanie z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym Kraków medycyna.katastrof@uj.edu.pl

*Szkolenia przygotowywane są na zamówienie podmiotu medycznego lub grupy uczestników

Program szkoleń:                                                                                      Zapisy na szkolenia: kliknij

  1. Zagrożenia biologiczne kliknij
  2. Zagrożenia chemiczne kliknij
  3. Zagrożenia radiacyjne/nuklearne kliknij

Szkolenia e-learningowe CBRNEmedycyna

Postępowanie z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Szkolenie (8 godz.) kierowane jest do personelu medycznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i studentów kierunków medycznych. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zagadnienia niezbędne do poprawnego zaopatrzenia pacjenta skażonego materiałem biologicznym i pacjenta wysoce zakaźnego. Program szkolenia zawiera tematykę organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach biologicznych (bioterrorystycznych), środków ochrony indywidualnej, triage’u biologicznego, detekcji i identyfikacji czynników biologicznych, dekontaminacji i wstępnego leczenia. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym uzyskaną wiedzę. Po zakończeniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia i punkty edukacyjne.

Program szkoleń: kliknij                                                                              Zapisy na szkolenia: kliknij

Postępowanie z pacjentem skażonym  chemicznie i zatrutym

Szkolenie (8 godz.) kierowane jest do personelu medycznego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i studentów kierunków medycznych. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zagadnienia niezbędne do poprawnego zaopatrzenia pacjenta skażonego czynnikiem chemicznym i zatrutego. Program szkolenia zawiera tematykę organizacji działań ratunkowych, środków ochrony indywidualnej, triage’u chemicznego, detekcji i identyfikacji czynników chemicznych, dekontaminacji i wstępnego leczenia. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym uzyskaną wiedzę. Po zakończeniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia i punkty edukacyjne.

Program szkoleń: kliknij                                                                              Zapisy na szkolenia: kliknij

Postępowanie z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Szkolenie (8 godz.) kierowane jest do personelu medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) i studentów kierunków medycznych. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zagadnienia niezbędne do poprawnego zaopatrzenia pacjenta skażonego materiałem promieniotwórczym i napromieniowanego. Program szkolenia zawiera tematykę organizacji działań ratunkowych w  zdarzeniach radiacyjnych, środków ochrony indywidualnej, triage’u radiacyjnego, detekcji i identyfikacji czynników promieniotwórczych, dekontaminacji i wstępnego leczenia. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym uzyskaną wiedzę. Po zakończeniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia i punkty edukacyjne.

Program szkoleń: kliknij                                                                              Zapisy na szkolenia: kliknij