Projekt CBRNEmed.

57. Badanie wpływu wstępnego nawodnienia na wydolność organizmu podczas wysiłku wykonywanego w środkach ochrony indywidualnej poziomu C (Kraków, styczeń/luty 2024)

 

56. Pokaz działań ratunkowych w zdarzeniu masowym CBRNE (National Defence Academy, Singapur, styczeń 2024)

 

55. Wizyta w National EMS Training Center (Singapur, styczeń 2024)

 

54. Konferencja naukowa CBRNE Convergence Asia 2024 (National Defence Academy, Singapur, styczeń 2024)

 

53. Wizyta studyjna w the North West Ambulance Service HART Base w Manchesterze (Wielka Brytania, Anglia, styczeń 2024)

 

52. Konferencja  International Conference on Disaster and Military Medicine – 11th DiMiMed. (Düsseldorf, listopad 2023)

 

51. CBRNe Science and Consequence Management World Congress (Dubrownik, październik 2023)

 

50. II Sympozjum CBRNE pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRNE” (Rumia, październik 2023)

 

49. Udział w 11 Ogólnopolskim Kongresie Ratowników Medycznych (Kraków, październik 2023)

 

48. Szkolenie praktyczne w zakresie pomocy medycznej w skażeniu chemicznym i radiacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem fosforu oraz działań dekontaminacyjnych po eksplozji tzw. „brudnej bomby (Kraków, wrzesień 2023)

 

47. Konferencja High Intensity CBRN 2023 (Warszawa, czerwiec 2023)

 

46. Warsztaty CBRNEmedycyna dla personelu medycznego (Kraków, maj 2023)

 

45. Warsztaty CBRNEmedycyna dla personelu medycznego Kyiv Emergency and Medical Catastrophe Center (Kraków, maj 2023)

 

44. Konferencja naukowa Epimilitaris 2023 (Ryn, marzec 2023)

 

43. Konferencja naukowa CBRNe Summit 2023 (Lizbona, marzec 2023)

 

42. Warsztaty CBRNEmedycyna (Warszawa, marzec 2023)

 

41. I Sympozjum CBRNE pt. Przeciwdziałanie czynnikom CBRNE. (Kraków, marzec, 2023)

 

40. Zajęcia ze studentami studiów podyplomowych „Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Podróży” (Kraków, luty 2023)

 

39. Warsztaty CBRNEmedycyna (Warszawa, luty 2023)

 

38. Pokaz możliwości szkoleniowych Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej dla Gości z Norwegii (Kraków, luty 2023)

 

37. Seminarium CBRNE medycyna dotyczące zagrożeń biologicznych (Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków, styczeń 2023)

 

36. Warsztaty CBRNE medycyna dla personelu medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. (Kraków, styczeń 2023)

 

35. Warsztaty CBRNE medycyna przeprowadzone dla Fundacji HUMANOSH. (Kraków, styczeń 2023)

 

34. Warsztaty CBRNE (nr 2) prowadzone dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) (Kraków, grudzień 2022)

 

33. Seminarium CBRNE dotyczące zagrożeń radiacyjnych (Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków, grudzień 2022)

 

32. Warsztaty CBRNE (nr 1) prowadzone dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) (Kraków, grudzień 2022)

 

31. Warsztaty CBRNE z postępowania z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym (Kraków, listopad 2022)

 

30. Międzynarodowa Konferencja Medycyny Katastrof i Medycyny Wojskowej – DiMiMed 2022. (Dusseldorf, listopad 2022)

 

29. Europejski Kongres Medycyny Ratunkowej EUSEM 2022 (Berlin, październik 2022)

 

28. Ćwiczenia postępowania z pacjentem rażonym czynnikiem CBRNE (Warszawa, październik 2022)

 

27. Ćwiczenia współdziałania służb w zdarzeniu CBRNE. (Warszawa, październik 2022)

 

26. Test procedur i komory dekontaminacyjnej w warunkach polowych. (Kraków, wrzesień 2022)

 

25. Zdjęcia próbne do filmu pt. Dekontaminacja medyczna (Kraków, sierpień 2022)

 

24. Zakup izolatora zakaźnego poziomu BSL-3 ( Kraków, sierpień 2022)

 

23. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. (Kraków, kwiecień-czerwiec 2022)

 

22. Pokazy działania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego CBRNEmed. (Konferencja Epimilitaris, Ryn, kwiecień 2022)

 

21. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Postępowanie medyczne w izolatorze CBRNE poziomu BSL-3. (Kraków, marzec 2022)

 

20. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Dekontaminacja pacjenta skażonego biologicznie i podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. (Kraków, marzec 2022)

 

19. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Podjęcie pacjenta skażonego biologicznie i podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. (Kraków, marzec 2022)

 

18. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Postępowanie medyczne w izolatorze CBRNE poziomu BSL-3. (Kraków, luty 2022)

 

17. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Dekontaminacja pacjenta skażonego biologicznie i podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. (Kraków, luty 2022)

 

16. Szkolenie specjalistyczne CBRNEmedycyna. Podjęcie pacjenta skażonego biologicznie i podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. (Kraków, luty 2022)

 

15. Warsztaty specjalistyczne – dekontaminacja personelu medycznego i ofiar zdarzenia CBRNE (Kraków, styczeń 2022)

 

14. Warsztaty specjalistyczne – postępowanie z ofiarą z izolatorze zakaźnym poziomu BSL-3 (Kraków, styczeń 2022)

 

13. Warsztaty specjalistyczne – postępowanie z ofiarą zdarzenia CBRNE w warunkach przedszpitalnych (Kraków, styczeń 2022)

 

12. Przygotowanie do badania nad wpływem środków ochrony indywidualnej na organizm medyka- test nr 2 (Kraków, 2021)

 

11.Przygotowanie do badania nad wpływem środków ochrony indywidualnej na organizm medyka- test nr 1 (Kraków, 2021)

 

10.Ćwiczenia z nowym typem kombinezonów ochronnych (Kraków, 2021)

 

9.Zajęcia ze studentami studiów podyplomowych „Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Podróży” (Kraków, 2021)

 

8.Szpital tymczasowy EXPO w Krakowie

 

7.Szkolenie personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2020)

 

6.Ćwiczenia z ewakuacji pacjenta z samolotu, podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną wysoce zakaźną (Kraków, 2020)

 

5.Szkolenie personelu medycznego z Małopolski na początku pandemii Covid-19 (Kraków, 2020)

 

4.Ćwiczenia z użycia procedur medycznych z Państwową Strażą Pożarną (Nowy Sącz, 2020)

 

3.Środki ochrony dróg oddechowych przed zagrożeniami CBRNE (Kraków, 2019)

 

2.Środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego (Kraków, 2019)

 

1.Ćwiczenia z ewakuacji pacjenta podejrzanego o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną (Ryn, Epimilitaris 2019)