Lokalizacja

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej od 1-10-2020r mieści się w budynku CDK przy ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków