Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz nazwę kursu i datę: *

   

  Imię *

  Nazwisko *

  Data urodzenia *

  Adres e-mail *

  Telefon kontaktowy *

  Adres korespondencyjny

  Kod pocztowy *

  Miejscowość *

  Ulica, nr mieszkania *

  Dane rozliczeniowe

  Instytucja, miejsce pracy

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Ulica, nr mieszkania

  NIP

  Komentarz

   

  * - pola wymagane


   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, miejsce pracy, NIP w celu uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.


   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w szkoleniu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do kwalifikacji na szkolenie. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 1 roku. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie anulowanie zgłoszenia na szkolenie. Wycofanie zgody można przesłać na adres medycyna.katastrof@uj.edu.pl, lub stawiając się osobiście w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje