Aktualności


Warsztaty CBRNEmedycyna

W dniach 8-10.03.2023r.  Zespół instruktorów z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM przeprowadził kolejne warsztaty z cyklu CBRNEmedycyna z tematu radiacji. Wspólnie z medykami wojskowymi przećwiczono postępowanie przedszpitalne, transport, dekontaminację i zaopatrzenie pacjenta radiacyjnego w punkcie medycznym. Były to trzy dni wyjątkowo intensywnych zajęć prowadzonych w warunkach zimowych. Podczas warsztatów zdobyto cenne doświadczenia, […]

I. Sympozjum CBRNE pn. Przeciwdziałanie czynnikom CBRNE

W dniach 28.02.- 3.03.2023 r. liderzy Zespołu CBRNEmed. z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM uczestniczyli w spotkaniu projektowym, a następnie w I Sympozjum CBRNE, które odbyły się w Krakowie. Oba przedsięwzięcia zorganizowane zostały wspólnie przez Wojskową Akademię Techniczną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach realizacji Projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – […]

Zajęcia ze studentami studiów podyplomowych „Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Podróży”

W dniu 18.02.2023 przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej zajęcia seminaryjne dla studentów studiów podyplomowych „Medycyny ekstremalnej i medycyny podróży”, realizowanych w UJCM. Tematem zajęć były wybrane zagadnienia z medycyny katastrof. Podczas zajęć zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia masowe i zagrożenia CBRNE. Zaprezentowano specjalistyczny sprzęt ratowniczy, środki ochrony indywidualnej i przyrządy pomiarowe. Szczegółowo […]

Warsztaty CBRNEmedycyna

W dniach 15-16.02.2023 odbyły się kolejne warsztaty CBRNEmedycyna zorganizowane pod Warszawą dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo CBRNE. Przez dwa dni przećwiczono wybrane procedury medyczne dotyczące podebrania pacjenta skażonego, ewakuacji ze strefy skażonej, szybkiej diagnostyki czynników niebezpiecznych, dekontaminacji masowej i „brudnego” transportu do szpitala. Był to kolejny mały krok w kierunku poprawy systemu reagowania na zagrożenia […]

Pokaz możliwości szkoleniowych Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej dla Gości z Norwegii

W dniach 8-9.02.2023 przebywali w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM przedstawiciele Kierownictwa Projektu CBRNE z Norwegii i Beneficjenta Projektu z Polski. Podczas spotkania przedyskutowano dotychczasowy przebieg Projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, omówiono dalszą jego realizację i perspektywy współpracy ze stroną norweską w niedalekiej przyszłości. W opinii uczestników rozmów rysuje się szansa na […]