Aktualności


22-23.04.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 22-23.04.2022, po raz trzeci w tym roku, odbyło się szkolenie personelu medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) realizowane w ramach Projektu “Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”. Tematem szkolenia było postępowanie z pacjentem skażonym biologicznie i podejrzanym o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną. Szkolenie realizowane było w formie warsztatów obejmujących procedury ratownictwa […]

11-13.04.2022r. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2022

W dniach 11-13 kwietnia 2022 roku Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM był jednym z organizatorów VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej EpiMilitaris 2022. Konferencja odbyła się już po raz ósmy w pokrzyżackim zamku Ryn, w województwie warmińsko-mazurskim i poruszała tematykę “Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologia, praktyka”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Dyrektora Departamentu Wojskowej […]

25-26.03.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 25-26.03.2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM przeprowadzone zostały kolejne warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Projektu “Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE- koordynacja i standaryzacja” finansowanego z Funduszy Norweskich. W warsztatach uczestniczyli ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. […]

25-26.02.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 25-26.02.2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna” przeznaczone dla personelu medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego. Uczestnicy z całej Polski – ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze oraz lekarze, świadomi zagrożeń CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych) w dzisiejszej rzeczywistości, licznie zgłosili się do udziału w […]

19.02 2022r. Zajęcia z Medycyny Ekstremalnej i Podróży

W dniu 19.02 2022r. odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, w ramach studiów podyplomowych z Medycyny Ekstremalnej i Podróży, obejmujące problematykę działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i CBRNE. Podczas zajęć studenci mieli okazję zapoznać się z organizacją i taktyką służb ratowniczych oraz z zabezpieczeniem logistycznym działań medycznych. Jak zawsze duże […]Wielkość fontu
Kontrast