Aktualności


Seminarium CBRN dotyczące zagrożeń radiacyjnych – Małopolski Urząd Wojewódzki

W dniu 7.12.2022 odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim seminarium omawiające zagadnienie postępowania z ofiarą zdarzenia radiacyjnego. Dzięki inicjatywie Wojewody Małopolskiego zorganizowane zostało szkolenie dla osób zainteresowanych problematyką udzielania pomocy pacjentowi skażonemu radiacyjnie i napromieniowanemu. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja   (Strengthening CBRNE safety and security […]

Warsztaty CBRNE dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej cz.1

W dniach 2-3.12.2022 przeprowadziliśmy pierwsze warsztaty CBRNE dla personelu medycznego z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) dotyczące postępowania medycznego z ofiarą zdarzenia radiacyjnego. Warsztaty obejmowały symulację działań ratunkowych, triage’u radiacyjnego i wstępnego leczenia na etapach przyszpitalnym, dekontaminacji i oddziału ratunkowego. W trakcie warsztatów prowadzona była detekcja czynników radiacyjnych, poszukiwanie w organizmie ofiary skażonych odłamków, a […]

Koniec pierwszego etapu badań podwodnych nad wykorzystaniem Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

W dniu 27.11.2022 zakończyliśmy pierwszy etap naszych badań podwodnych nad wykorzystaniem Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach mikrograwitacji.  Opracowana w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej wersja MMM 4.0 w pełni spełniła nasze oczekiwania. Teraz przed nami szczegółowe testy i badania naukowe w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Dziękujemy firmom Analog Astronaut Training […]

Warsztaty CBRNE z postępowania z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

W dniach 25-26.11.2022 przeprowadzono pierwsze interdyscyplinarne warsztaty specjalistyczne dotyczące postępowania z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym. W warsztatach uczestniczyli specjaliści zajmujący się zawodowo problematyką radiacji i zagrożeń nuklearnych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Polskiej Agencji Atomistyki, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojska, policji i ochrony zdrowia. Dzięki wsparciu firm Raytech i DHP Safety mieliśmy możliwość wykorzystania najnowocześniejszych […]

Międzynarodowa Konferencja Medycyny Katastrof i Medycyny Wojskowej

W dniach 14-15.11.2022 r. w Dusseldorfie obyła się międzynarodowa konferencja pt. Disaster and Military Medicine (DiMiMed 2022). W konferencji uczestniczyli specjaliści medycyny katastrof, medycyny ratunkowej i medycyny wojskowej z całego świata. Ze strony Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w konferencji brali udział dr Arkadiusz Trzos i dr Karol Łyziński. Wyjazd […]