Opis Szkoleń

                                                                                          

 

Szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego

 

Projekt

Szkolenia specjalistyczne realizowane w ramach inicjatywy CBRNEmedycyna, dotyczą zagadnienia udzielania pomocy medycznej ofiarom użycia broni masowego rażenia podczas konfliktów zbrojnych i zamachów terrorystycznych.

Szkolenia prowadzone są w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNEkoordynacja i standaryzacja” („ Strenghtening CBRNE Safety and Security Coordination”), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Szkolenia realizowane są w formie seminariów, warsztatów i ćwiczeń symulujących określone zdarzenie CBRNE. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.

Szkolenia mają na celu przedstawienie najpoważniejszych problemów występujących w trakcie organizacji i udzielania pomocy medycznej pacjentom, sposobów ich rozwiązywania przy pomocy specjalistycznego sprzętu, współczesnych modeli zarządzania i technik ratowniczych, jakimi dysponuje światowe ratownictwo medyczne w obszarze zagrożeń CBRNE.

Zagadnienia CBRNE omawiane są z perspektywy zarówno doświadczeń własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum jak i instytucji krajowych, wspierających projekt szkoleniowy oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, opinii światowych ekspertów w dziedzinie zagrożeń CBRNE i medycyny pola walki.

Szkolenia mają charakter interdyscyplinarny, wykorzystujący wiedzę i doświadczenia różnych służb i podmiotów zaangażowanych w walkę ze skutkami użycia broni masowego rażenia w celach terrorystycznych oraz kryminalnych.

Podczas szkoleń prezentowane są lub wykorzystywane zaawansowane symulatory pacjentów, specjalistyczny sprzętu ratowniczy, środki ochrony balistycznej, mobilne przyrządy detekcyjne i pomiarowe oraz środki ochrony indywidualnej przed skażeniami.

 

 

Projekt edukacyjny CBRNEmedycyna obejmuje trzy zagadnienia:

  • Zagrożenia bioterrorystyczne
  • Zagrożenia chemiczne
  • Zagrożenia radiacyjne/nuklearne

 

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w zakładce „Seminaria” znajdującej się na głównej stronie Zakładu. Kliknij by wejść na stronę aplikacji

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach  

Zespół szkoleniowy CBRNEmedycyna

 

Kierownik projektu szkoleniowego:

dr Arkadiusz Trzos

E-mail: arkadiusz.trzos@uj.edu.pl

 

Projekt ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”
realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej