Opis Szkoleń

                                                                                                                

 

Szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego

 

Projekt

Szkolenia CBRNEmedycyna, dotyczące udzielania pomocy medycznej pacjentom, ofiarom ataków terrorystycznych z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych i broni masowego rażenia, prowadzone są w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE Safety and Security Coordination and Standardization”), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne.

 

Szkolenia realizowane są w formie  seminariów, warsztatów i ćwiczeń symulujących określone zdarzenie CBRNE. Seminaria mają na celu przedstawienie najpoważniejszych problemów występujących w trakcie organizacji i udzielania pomocy medycznej pacjentom, sposobów ich rozwiązywania przy pomocy specjalistycznego sprzętu, współczesnych modeli zarządzania i technik, jakimi dysponuje światowe ratownictwo medyczne. Zagadnienia omawiane są z perspektywy zarówno doświadczeń własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i instytucji krajowych, wspierających projekt szkoleniowy oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, jak i zaleceń i opinii światowych ekspertów w dziedzinie zagrożeń CBRNE i medycyny. Szkolenia mają charakter interdyscyplinarny, wykorzystujący doświadczenia różnych służb i podmiotów zaangażowanych w walkę ze skutkami użycia materiałów niebezpiecznych i broni masowego rażenia w celach terrorystycznych oraz kryminalnych.

 

Warsztaty i symulacje kliniczne prowadzone są przy wykorzystaniu trenażerów, zaawansowanych symulatorów pacjentów, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony balistycznej, mobilnych przyrządów detekcyjnych i pomiarowych oraz środków ochrony indywidualnej przed skażeniami.

 

Projekt edukacyjny CBRNEmedycyna obejmuje trzy zagadnienia:

  • Zagrożenia bioterrorystyczne
  • Zagrożenia chemiczne
  • Zagrożenia radiacyjne/nuklearne

 

W ramach każdego zagadnienia realizowane są dwudniowe szkolenia mające na celu zapoznanie personelu medycznego systemu PRM z zasadami prawidłowego reagowania na zagrożenia CBRNE podczas udzielania pomocy pacjentom.

 

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w zakładce „Aplikacja do udziału w szkoleniach specjalistycznych” znajdującej się na głównej stronie Zakładu. Kliknij by wejść na stronę aplikacji

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach  

Zespół szkoleniowy CBRNEmedycyna

 

Kierownik projektu szkoleniowego:

dr Arkadiusz Trzos

E-mail: arkadiusz.trzos@uj.edu.pl

 

Projekt ,,Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”
realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej