Mobilny Moduł Medyczny (MMM)

13. Badanie wykorzystania wybranych grup mięśniowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Kraków, luty 2023)

 

12. Testy końcowe modułu MMM 4.0 (Oświęcim, listopad 2022)

 

11. Symulacja spaceru po powierzchni Księżyca (Oświęcim, listopad 2022)

 

10. Testy unowocześnionej wersji modułu MMM 4.0 (Oświęcim, listopad 2022)

 

9. Poznanie możliwości udzielania pomocy medycznej we wnętrzu statków i stacji kosmicznych (Warszawa, 2021)

 

8. Poznanie konstrukcji pojazdów i stacji kosmicznych (Warszawa, 2021)

 

7.Zaawansowane testy podwodne modułu (2021)

 

6.Pierwsze testy podwodne modułu (2021)

 

5.Przygotowanie do prób podwodnych (2021)

 

4.Zaawansowane testy naziemne (2021)

 

3.Pierwsze próby basenowe (2020)

 

2.Pierwsze prace konstrukcyjne Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) (2019)

 

1.Rozpoznanie możliwości udzielania pomocy medycznej w mikrograwitacji, realizowane w symulowanych warunkach podwodnych (2019)