Kalendarz szkoleń

                                                                             

 

Kalendarz szkoleń specjalistycznych

Realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”

w latach 2021-2024

Część I

Nr

Termin

Temat szkolenia

Miejsce

Uwagi

1

10.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

2

11.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

3

12.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

4

2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

5

2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich