Kalendarz szkoleń

                                                                             

 

Kalendarz szkoleń specjalistycznych

Realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”

w latach 2021-2024

Część I

Nr

Termin

Temat szkolenia

Miejsce

Uwagi

1

25-26.11.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

2

02-03.12.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

3

09-10.12.2022r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

4

13-14.01.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

5

20-21.01.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

6

07-08.03.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Warszawa

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

7

09-10.03.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym biologicznie i wysoce zakaźnym

Warszawa

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

8

26-27.05.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym i porażonym bojowym środkiem trującym.

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich

9

23-24.06.2023r.

Postępowanie medyczne z pacjentem skażonym i porażonym bojowym środkiem trującym.

Kraków

Szkolenie finansowane z funduszy norweskich