Koordynatorzy przedmiotów

Wydział Lekarski

 • Kierunek Lekarski
  • II rok studiów – koordynator mgr Marek Siuta
  • V rok studiów – koordynator dr n. społ. Barbara Seweryn
  • VI rok studiów – koordynator dr n. społ. Barbara Seweryn
 • Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
  • III rok studiów – koordynator mgr Katarzyna Długosz
  • IV rok studiów – koordynator mgr Katarzyna Długosz
 • Kierunek Dietetyka
  • III rok studiów – koordynator mgr Marek Siuta

Wydział Farmaceutyczny

 • Kierunek Farmacja
  • I rok studia stacjonarne – koordynator dr n. med. Paweł Orlicki
  • I rok studia niestacjonarne – koordynator dr n. med. Paweł Orlicki
 • Kierunek Analityka Medyczna
  • I rok studiów – koordynator dr n. med. Paweł Orlicki

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Kierunek Położnictwo
  • III rok studiów – koordynator dr n. med. Katarzyna Kącka
 • Kierunek Pielęgniarstwo 
  • III rok studiów – koordynator dr n. med. Katarzyna Kącka

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 • Kursy specjalizacyjne
  • kurs specjalizacyjny „Ratownictwo Medyczne” – koordynator dr n. med. Arkadiusz Trzos