Projekt Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

Mobilny Moduł Medyczny (MMM) jest platformą resuscytacyjną, która umożliwia stabilizację personelu medycznego względem pacjenta w mikrograwitacji, podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) prowadzonej na poziomie Basic Life Support (BLS) i Advanced Life Support (ALS).

Wraz z nadejściem ery długotrwałych misji eksploracyjnych w kosmosie, jak i rozwojem turystyki kosmicznej, powstała konieczność opracowania nowych procedur medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. Zwiększenie ryzyka wypadków i nagłych zachorowań, w tym nagłego zatrzymania krążenia u astronautów podczas długoterminowych misji kosmicznych, zmienia spojrzenie na organizację, sposób i zakres udzielania pomocy medycznej w kosmosie.

Mikrograwitacja powoduje wiele problemów, które w warunkach ziemskich nie mają wpływu na skuteczność zabiegów resuscytacyjnych, a w kosmosie czynią je wręcz niemożliwymi. Dlatego celem powstał projekt MMM, którego celem jest zapewnienie wsparcia ratownikom-astronautom podczas prowadzenia resuscytacji, w celu zwiększenia jej efektywności. Kluczowym elementem projektu było stworzenie urządzenia, które zapewnia stabilną pozycję ratownika podczas RKO prowadzonej w warunkach mikrograwitacji. Urządzenie to przeznaczone jest zarówno dla przyszłego, profesjonalnego personelu medycznego, jak i członków załogi, przeszkolonych na poziomie BLS.

Drugim kluczowym elementem projektu było stworzenie zespołu, którego celem jest wypracowanie nowej koncepcji udzielania pomocy medycznej w stanach nagłych na pokładzie stacji i pojazdów kosmicznych. Zespół Air Zero-G Medical Team, który powstał, składa się z pasjonatów eksploracji kosmosu – zawodowych medyków i studentów medycyny, skupionych w Studenckim Kole Medycyny Ekstremalnej i Medycyny Katastrof, działającym przy Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zespół aplikuje do programów naukowo-badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), zarówno przeznaczonych dla profesjonalistów ESA CORA, jak i dla studentów Fly Your Thesis! 2022.

Jesteśmy głęboko przekonani, że opracowana na Uniwersytecie Jagiellońskim Medical College platforma MMM, zwiększy szansę astronautów na przeżycie w sytuacji zatrzymania krążenia i ułatwi ewakuację z orbity, a Zespołowi Air Zero-G Medical Team, pozwoli na rozwój naukowy i przeżycie wspaniałej przygody.

dr Arkadiusz Trzos

Lider Projektu MMM

Wielkość fontu
Kontrast