Projekt Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w mikrograwitacji.


Wraz z nadejściem ery długotrwałych i dalekich misji eksploracyjnych w kosmosie i rozwojem turystyki kosmicznej, powstała konieczność opracowania nowych rozwiązań technicznych i procedur dla kosmicznego ratownictwa medycznego
i medycyny ratunkowej.  Zwiększenie ryzyka wypadków i nagłych zachorowań, a w konsekwencji wystąpienie zatrzymania krążenia u astronautów i turystów kosmicznych, zmienia spojrzenie na organizację, sposób i zakres udzielania pomocy medycznej w kosmosie.

Celem Projektu MMM, jest opracowanie platformy resuscytacyjnej służącej do ewakuacji, transportu i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
w warunkach mikrograwitacji.

Mobilny Moduł Medyczny (MMM) jest modułową i wielofunkcyjną platformą, która umożliwia stabilizację personelu medycznego wokół pacjenta podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w środowisku mikrograwitacji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że opracowana na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum platforma MMM, zwiększy efektywność udzielania pomocy medycznej w przypadku zatrzymania krążenia na orbicie.

 

dr Arkadiusz Trzos

Lider Projektu MMM

 

Źródło: https://iac2022.org/