01.01.2021r. Rozpoczęcie projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”)

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 01.01.2021r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”). Celem Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, jako partnera w projekcie, jest analiza luk w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w obszarze przygotowania na zagrożenia CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear materials), opracowanie procedur postępowania z ofiarą takiego zdarzenia, a także dokonanie analizy zabezpieczenia personelu w środki ochrony indywidualnej. Zaplanowaliśmy również przetestowanie procedur w warunkach symulowanych oraz pełne przeszkolenie personelu medycznego z zakresu postępowania z pacjentem CBRNE.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast