16.09.2021r. Spotkanie uczestników  projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”)

16.09.2021r. odbyło się w Warszawie spotkanie uczestników  projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Organizatorem spotkania inauguracyjnego była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która jest beneficjentem Projektu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentował trzyosobowy zespół z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej i Działu Administracyjnego Wsparcia Projektu UJCM. Podczas spotkania zaprezentowano realizowane przez UJ CM zadania i wstępne wyniki wykonanych już badań i testów


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast