25-26.03.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu „CBRNEmedycyna”

W dniach 25-26.03.2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM przeprowadzone zostały kolejne warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Projektu “Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE- koordynacja i standaryzacja” finansowanego z Funduszy Norweskich. W warsztatach uczestniczyli ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności postępowania z pacjentem skażonym biologicznie i podejrzanym o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną, powstałą w wyniku skrytego ataku bioterrorystycznego. Szczególny nacisk położono na prawidłowe podebranie skażonego pacjenta z miejsca zdarzenia, transport, dekontaminację i pracę w izolatorze zakaźnym poziomu BSL-3. 

W warsztatach wykorzystano specjalistyczny sprzęt ratunkowy, przeznaczony do działań w środowisku CBRNE i sprzęt detekcyjno-pomiarowy, pozwalający na szybkie wykrycie czynnika niebezpiecznego. Dzięki temu, równolegle z postępowaniem ratunkowym prowadzono detekcję i identyfikację czynnika biologicznego bezpośrednio przy łóżku chorego. Kolejne warsztaty już w kwietniu… 

  

Zespół CBRNEmedycyna. 


Powrót