28-29.01.2022r. Warsztaty pt. „Postępowanie medyczne z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną szczególnie niebezpieczną”

W dniach 28-29 stycznia 2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej (ZMKiPD) CMUJ odbyły się warsztaty, realizowane w ramach Projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, mające na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratunkowych w zdarzeniach CBRNE. Tematem warsztatów było „postępowanie medyczne z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną szczególnie niebezpieczną”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej (SGPSP) i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 z Krakowa. Podczas warsztatów  zasymulowano realizację procedur od momentu wezwania i przybycia służb medycznych na miejsce zdarzenia, poprzez transport pacjenta w komorze izolacyjno-transportowej i dekontaminację wewnątrzszpitalną, a na postępowaniu definitywnym w izolatorze zakaźnym (BSL-3) kończąc. Wszystkie procedury przeprowadzone zostały w odpowiednio dobranych do poziomu zagrożenia środkach ochrony indywidualnej (ŚOI).

Warsztaty stanowiły element przygotowań do realizacji cyklu szkoleń specjalistycznych zaplanowanych do realizacji przez Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w latach 2022-2023.


Powrót