3.08.2022 Izolator CBRNE

W dniu 3.08.2022 został dostarczony do Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM izolator zakaźny poziomu zabezpieczenia BSL-3. Producentem izolatora jest firma EGO Zlin z Republiki Czeskiej. Zakład jest jednostką naukową w pełni wyposażoną w sprzęt izolacyjny do transportu i leczenia pacjentów podejrzanych o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną szczególnie niebezpieczną i skażonych materiałem biologicznych wysoce zakaźnym.

Dostarczony izolator CBRNE wraz z dodatkowym wyposażeniem ma konstrukcję pneumatyczną i modułową. W tej chwili Zakład dysponuje modułami izolatora zakaźnego, śluzą powietrzną, komorą dekontaminacyjną dla pacjentów leżących i komorą dekontaminacyjną pionową dla pacjentów chodzących i personelu medycznego.

Sprzęt został zakupiony na potrzeby realizacji projektu projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”. Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast