Działania ratownicze w zagrożeniach CBRNiE

TERMIN: 24-25.11.2017    zapisy do 6.11.2017    REJESTRACJA

 

Koszt kursu – 980 zł

 

Podczas szkolenia omawiane i ćwiczone są zasady posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych i skóry, taktyka działań ratowniczych, zasady prowadzenia dekontaminacji medycznej i niemedycznej, realizacji „brudnego transportu”. Szkolenie prowadzone jest w formie jedno i dwudniowych warsztatów.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Specyfika zagrożeń ze strony materiałów niebezpiecznych. Zagrożenia CBRNiE.

seminarium

Rozpoznanie zagrożeń i Identyfikacja substancji niebezpiecznych.

seminarium

Organizacja działań ratunkowych w zagrożeniach CBRNiE w  fazach przedszpitalnej i szpitalnej

seminarium

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami

seminarium

Triage pacjentów- chemiczny, biologiczny i radiacyjny

seminarium

Dekontaminacja indywidualna i masowa poszkodowanych

seminarium

Przygotowanie szpitala na przyjęcie ofiar skażonych substancją niebezpieczną.

seminarium

Triage pacjentów- chemiczny, biologiczny i radiacyjny- ćwiczenia symulacyjne

ćwiczenie

Organizacja działań ratunkowych w zagrożeniach CBRNiE w fazie przedszpitalnej – „SAND TABLE DRILL”

ćwiczenie

Organizacja działań ratunkowych w zagrożeniach CBRNiE w fazie szpitalnej – „SAND TABLE DRILL”

ćwiczenie

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami – praktyczne ich wykorzystanie, ćwiczenie

ćwiczenie

Przygotowanie szpitala na przyjęcie ofiar skażonych substancją niebezpieczną. Gra decyzyjna.

ćwiczenie

Debrifieng

ćwiczenie

 


Powrót