Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej

TERMIN:     01-02.12.2017    zapisy do 13.11.2017    REJESTRACJA

     23-24.02.2018    zapisy do 29.01.2018    REJESTRACJA

 

Koszt kursu – 780 zł

 

Szkolenie dedykowane dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy dentystów i lekarzy innych specjalności, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu podstaw ratownictwa medycznego w stanach nagłych. Szkolenie oparte na symulacji sytuacji klinicznych z wykorzystaniem pozoracji i symulatorów wysokiej wierności.

 

Temat zajęć

Metoda dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, inne)

Najczęstsze stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej. 

Seminarium

Wstępna ocena miejsca zdarzenia i stanu pacjenta, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, badanie internistyczne i badanie urazowe. Triage. Wezwanie pomocy.

Seminarium

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. elektroterapia.  Opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenie

Zaburzenia funkcji CSN, najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze i leczenie.

Seminarium + ćwiczenia

Niewydolność oddechowa. Najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze, wstępne leczenie. (Zabezpieczenie drożności d.o., wentylacja, tlenoterapia)

Seminarium + ćwiczenia

Niewydolność układu krążenia. Najczęstsze przyczyny, wstępne postępowanie ratownicze, wstępne leczenie. (Zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa,  wstrząs)

Seminarium + ćwiczenia

Leki w stanach nagłych w praktyce ogólnolekarskiej. Zestaw przeciwwstrząsowy. Dostępy donaczyniowe, doszpikowe. Płynoterapia.

Seminarium + ćwiczenia

Pacjent urazowy. Patomechanizm urazu, konsekwencje urazu. Wstępna ocena (triage), badanie urazowe, zabezpieczenie pacjenta po urazie. Transport po urazie i wezwanie specjalistycznej pomocy

Seminarium

Postępowanie z pacjentem po urazie. Wstępna ocena miejsca zdarzenia, wstępna ocena  (ABCDE), badanie urazowe ogólne i miejscowe,  komunikacja z pacjentem i świadkami zdarzenia, wywiad SAMPLE , wstępne zabezpieczenie, leczenie, transport.

Ćwiczenie

Praca zespołowa, rola członków zespołu, współpraca ze świadkami zdarzenia, personelem medycznym, służbami ratowniczymi.

Ćwiczenie

Symulacje najczęstszych zdarzeń w praktyce lekarskiej i w życiu codziennym

Ćwiczenie

Debriefing po postępowaniu z pacjentem w stanie zagrożenia życia

Ćwiczenie

 

 


Powrót