23-24.09. 2021r. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa magazynu „W Akcji”

W dniach 23-24.09. 2021r. w Spale odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez redakcję magazynu „W Akcji” Wydawnictwa Elamed. Tematem tegorocznej konferencji były pożary wewnętrzne i zagrożenia CBRNE/HAZMAT. 2-dniowe spotkanie specjalistów i praktyków w tych dziedzinach było okazją do wymiany koncepcji, doświadczeń i uwag związanych z prowadzeniem działań ratowniczych w tego typu zdarzeniach. Kierownik naszego Zakładu dr n.med. Arkadiusz Trzos zaprezentował temat „Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego CBRNEmed, jako odpowiedź na współczesne zagrożenia CBRNE/HAZMAT”. Przedstawił nowe możliwości współpracy zespołów ratownictwa medycznego z policją, wojskiem, strażą pożarną, a także istotną rolę zarządzania zdarzeniem CBRNE na miejscu, podczas transportu oraz w SOR.

Efektem była dyskusja uczestników i nawiązanie ciekawych kontaktów z przedstawicielami służb ratowniczych z kraju i z zagranicy.


Powrót