Aktualności


25-26.02.2022r. Warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna”

W dniach 25-26.02.2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM przeprowadzone zostały pierwsze warsztaty specjalistyczne z cyklu “CBRNEmedycyna” przeznaczone dla personelu medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego. Uczestnicy z całej Polski – ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze oraz lekarze, świadomi zagrożeń CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych) w dzisiejszej rzeczywistości, licznie zgłosili się do udziału w […]

19.02 2022r. Zajęcia z Medycyny Ekstremalnej i Podróży

W dniu 19.02 2022r. odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, w ramach studiów podyplomowych z Medycyny Ekstremalnej i Podróży, obejmujące problematykę działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i CBRNE. Podczas zajęć studenci mieli okazję zapoznać się z organizacją i taktyką służb ratowniczych oraz z zabezpieczeniem logistycznym działań medycznych. Jak zawsze duże […]

28-29.01.2022r. Warsztaty pt. “Postępowanie medyczne z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną szczególnie niebezpieczną”

W dniach 28-29 stycznia 2022 roku w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej (ZMKiPD) CMUJ odbyły się warsztaty, realizowane w ramach Projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, mające na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratunkowych w zdarzeniach CBRNE. Tematem […]

29-30.09.2021r. Konferencja Defence24 Day

W dniach 29-30.09.2021r. w Warszawie odbyła się konferencja Defence24 Day, która jest wiodącą konferencją branży obronnej i sektora bezpieczeństwa, poświęconą strategicznym aspektom obronności państwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W tym roku Defence24 Day odbyło się w formule dwudniowej, w połączeniu z międzynarodową konferencją naukową oraz wystawą SOFEAST, poświęconą siłom operacji specjalnych i ratownictwa pola […]

23-24.09. 2021r. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa magazynu „W Akcji”

W dniach 23-24.09. 2021r. w Spale odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez redakcję magazynu „W Akcji” Wydawnictwa Elamed. Tematem tegorocznej konferencji były pożary wewnętrzne i zagrożenia CBRNE/HAZMAT. 2-dniowe spotkanie specjalistów i praktyków w tych dziedzinach było okazją do wymiany koncepcji, doświadczeń i uwag związanych z prowadzeniem działań ratowniczych w tego typu zdarzeniach. Kierownik naszego […]Wielkość fontu
Kontrast