Aktualności


16.09.2021r. Spotkanie uczestników  projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”)

16.09.2021r. odbyło się w Warszawie spotkanie uczestników  projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” („Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization”) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Organizatorem spotkania inauguracyjnego była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która jest beneficjentem Projektu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentował […]

25.08.2021r. Rozpoczęcie naboru do zespołu Air -Zero-G.

We wrześniu rozpoczynamy starania o przyjęcie zespołu Air Zero-G do programu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Fly Your Thesis! Program stwarza możliwość prowadzenia badań przez studentów w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Zadaniem zespołu Air-Zero-G będzie zbadanie możliwości wykorzystania Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach mikrograwitacji. Zapraszamy do pracy z Zespole studentów zainteresowanych problematyką […]

25.08.2021r. Rozpoczęcie naboru do Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ekstremalnej i Katastrof!

W roku akademickim 2021/2022 rozpoczynamy pracę Studenckiego Koła Naukowego (SKN) medycyny ekstremalnej i medycyny katastrof. Tematyka badawcza przewidziana do realizacji to przede wszystkim udzielanie pomocy pacjentowi znajdującemu w warunkach ekstremalnych, w środowisku CBRNE i w stanie nieważkości. Studentów zainteresowanych uczestnictwem w Kole zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i do licznych zgłoszeń!

15.07.2021r. Projekt Mobilny Moduł Medyczny (MMM)

Dzięki dotacji z CITRU (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) z jeszcze większym zapałem kontynuujemy badania Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) oraz przygotowania do lotów parabolicznych. Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowanego w ZMKiPD UJCM modułu medycznego do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach mikrograwitacji. Przed nami aplikowanie do programu lotów parabolicznych Fly Your Thesis! Loty realizowane są […]

30.05.2021r. Testy podwodne Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

W ramach przygotowań do lotów parabolicznych w projekcie Mobilnego Modułu Medycznego odbyły się kolejne próby podwodne w warunkach neutralnej pływalności. Badanie przeprowadzono na basenie MOSIR w Oświęcimiu. Celem badania było sprawdzenie możliwości wykorzystania MMM do prowadzenia RKO podczas swobodnego unoszenia się modułu w toni wodnej (symulacja warunków mikrograwitacji). Wyniki przedstawiliśmy podczas konferencji GLEX 2021 w […]Wielkość fontu
Kontrast