11-13.04.2022r. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2022

W dniach 11-13 kwietnia 2022 roku Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM był jednym z organizatorów VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej EpiMilitaris 2022. Konferencja odbyła się już po raz ósmy w pokrzyżackim zamku Ryn, w województwie warmińsko-mazurskim i poruszała tematykę “Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologia, praktyka”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN, w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego dla zdrowia publicznego w przypadku epidemii naturalnych, ale także po użyciu czynników CBRN.  

Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej CMUJ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialny był za warsztaty “Ewakuacja, triage i dekontaminacja ofiar zdarzenia CBRNE”. Zapowiedzią był wykład “Specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego CBRNEmed– propozycja rozwiązań systemowych” wygłoszony w pierwszy dzień konferencji przez dr Arkadiusza Trzosa. Podczas warsztatów zaprezentowano możliwości i szczegółowe działania ratowników w poszczególnych strefach działań ratowniczych podczas zagrożenia CBRNE, z dodatkowym zagrożeniem ostrzałem w strefie “gorącej”. Poszkodowany podejrzany był o potencjalne skażenie chemiczne oraz biologiczne po wybuchu. W strefie gorącej dokonano ewakuacji pacjenta przez zespół RTF z osłoną taktyczną 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. W strefie ciepłej odbył się triage pirotechniczny, wstępny triage medyczny oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych i urazów pacjenta. Na granicy stref zespół CRRNEmed dokonał dekontaminacji pacjenta i ratowników, by następnie przekazać poszkodowanego do czystego zespołu transportowego. Wszystkie działania ratownicze odbywały się w adekwatnych do zagrożenia środkach ochrony indywidualnej. 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast